Icon-Dorsakhodro

خدمات ما

فعالیت ها و خدمات درسا خودرو

اهم فعالیت های قابل ارائه در درساخودرو به قرارزیر هستند. همچنین می توانید برنامه های آتی و توسعه خدمات قابل ارائه ی این شرکت را در صفحه فعالیت ها وخدمات درسا خودرو مشاهده نمایید

برگزاری مزایده

اپلیکیشن درساخودرو رو دانلود کن، رایگان ثبت نام کن، تخفیف های ویژه بگیر، از شرکت در مزایده لذت ببر

اطلاعات بیشتر

فروش اقساطی

شرایط متنوع فروش اقساطی درسا خودرو را در بخش فروش اقساطی مشاهده کنید

اطلاعات بیشتر

معاوضه خودرو

می خوای خودروی خودت رو عوض کنی؟ بهمون بگو چی داری و چی می خوای. می تونیم بهترین پیشنهادات رو بهت بدیم

اطلاعات بیشتر

موجودی درساخودرو

می خوای از بین خودرو هایی که داریم انتخاب کنی؟ لیست موجودی درساخودرو رو ببین

اطلاعات بیشتر

درساکارت

خدمات ویژه با تخفیف باورنکردنی می خوای؟ عضو باشگاه مشتریان وفادار درسا خودرو شو از عضویت لذت ببر

اطلاعات بیشتر